Advies en interim voor overheidsinstanties

MatchMaat adviseert overheidsinstanties waaronder gemeenten, provincies en andere (semi-) overheidsorganisaties in Zuidelijk Nederland. We worden ingezet om uiteenlopende (publieke) vraagstukken te beoordelen, op te lossen en soms ook uit te voeren. We adviseren op alle mogelijke management- en organisatiegebieden. Van strategische planning tot reorganisatie, van leiderschap, tot cultuur of procesverbeteringen. Naast adviseur, zijn wij dus ook je coach, opleider of interim projectleider.

Voordelen van MatchMaat als professionaliserings partner

MatchMaat bestaat uit professionals die allemaal hun sporen bij de overheid hebben verdiend. Dit maakt ons als externe partner bijzonder effectief. We kennen en begrijpen de wereld en de dynamiek waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren. We zijn onafhankelijk, brengen al onze best practices mee en zo nodig fungeren we, in tegenstelling tot interne adviseurs, onbevreesd als ‘breekijzer’. Met een hoog expertiseniveau en brede ervaring, denken we mee over (maatschappelijke en publieke) ontwikkelingen en hoe de organisatie daarop zou kunnen reageren.